Child learning to read in Braille with a teacher

Accommodaties voor slechtzienden voor studenten | Hable Een

0 reacties

In het huidige inclusieve onderwijslandschap is het van cruciaal belang om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van leerlingen met een visuele beperking. Het doel is om gelijke leerkansen te bieden en ervoor te zorgen dat elke student, ongeacht zijn visuele vaardigheden, toegang heeft tot uitgebreid en boeiend onderwijs.

Dit artikel gaat in op de verschillende aanpassingen en aanpassingen die in onderwijsomgevingen kunnen worden aangebracht om visueel gehandicapte studenten te ondersteunen. Onze focus ligt niet alleen op de essentie, maar ook op innovatieve oplossingen zoals Hable One , die een revolutie teweegbrengt in de manier waarop visueel gehandicapte studenten omgaan met technologie.

We richten ons op welke redelijke aanpassingen voor visueel gehandicapte studenten door onderwijsinstellingen kunnen worden geïmplementeerd en hoe dit op een efficiënte manier kan worden gedaan.

Zowel docenten, ouders als leerlingen zullen waardevolle inzichten en praktische strategieën vinden om de leerervaring voor mensen met een visuele beperking te verbeteren. Of u nu op zoek bent naar begeleiding bij het creëren van een toegankelijker klaslokaal of op zoek bent naar informatie over geavanceerde ondersteunende technologie, dit artikel is bedoeld als een uitgebreide hulpbron.

Wat zijn redelijke aanpassingen voor visueel gehandicapte leerlingen?

Bij het aanpakken van de onderwijsbehoeften van visueel gehandicapte leerlingen is het belangrijk onderscheid te maken tussen aanpassingen en aanpassingen. Hoewel aanpassingen aanpassingen zijn aan de manier waarop een leerling leert, veranderen wijzigingen wat een leerling geacht wordt te leren of de moeilijkheidsgraad van de opdrachten.

Idealiter worden aanpassingen alleen overwogen als de aanpassingen onvoldoende zijn om aan de behoeften van de student te voldoen, omdat ze de onderwijservaring fundamenteel kunnen veranderen.

Hier zijn enkele voorbeelden van aanpassingen die kunnen worden toegepast voor visueel gehandicapte leerlingen:

 • Vereenvoudigde opdrachten : het verminderen van de complexiteit of de hoeveelheid werk om aan te sluiten bij de mogelijkheden van de leerling.
 • Alternatieve projecten: Het aanbieden van verschillende soorten projecten of beoordelingen die toegankelijker zijn voor de student. Bijvoorbeeld een mondelinge presentatie in plaats van een schriftelijk verslag.
 • Aangepaste beoordelingsschalen: het aanpassen van de beoordelingscriteria om tegemoet te komen aan de unieke uitdagingen waarmee de student wordt geconfronteerd.

Het is van cruciaal belang om een ​​evenwicht te vinden bij het doorvoeren van wijzigingen. Het doel is ervoor te zorgen dat visueel gehandicapte leerlingen niet onnodig worden benadeeld, terwijl tegelijkertijd de integriteit van de onderwijsnormen behouden blijft.

Een visueel gehandicapte leerling presenteert een werkstuk in een klaslokaal. De student staat vooraan, met een papier in zijn hand, met een witte stok

Hoe huisvest je een klaslokaal voor slechtzienden?

Als het gaat om het redelijk onderbrengen van een klaslokaal voor leerlingen met een visuele beperking, is het essentieel om te begrijpen dat de behoeften aanzienlijk variëren, afhankelijk van het type en de omvang van de beperking. Daarom is onze discussie opgesplitst in drie delen: accommodatie voor visueel gehandicapte studenten, accommodatie voor blinde studenten, en voor beide.

Te beginnen met verschillende accommodaties met een visuele beperking, adviseren we alle studenten met welke vorm van visuele beperking dan ook:

 • Verlengde tijd voor toetsen/opdrachten: Erkennen dat deze leerlingen mogelijk extra tijd nodig hebben vanwege hun visuele beperking of het medium dat ze gebruiken om met de toets te werken.
 • Gebruik van een schermlezer: Schermleessoftware kan tekst omzetten in spraak of braille, waardoor digitale inhoud toegankelijk wordt.
 • Kopieën van aantekeningen: Door vooraf of in een toegankelijk formaat aantekeningen aan te bieden, kunnen studenten de colleges effectiever volgen. Hierdoor kunnen studenten zich ook voorbereiden op de les en kunnen ze indien nodig de inhoud voor hun medium aanpassen.
 • Alternatieve testomgeving: Het aanbieden van een rustige en gecontroleerde omgeving kan afleiding verminderen en de concentratie bevorderen. Dit is ook relevant voor andere studenten die mogelijk afgeleid worden door een brailleleesregel of audioformaat.
 • Toegankelijke bestandsformaten: ervoor zorgen dat cursusmateriaal en gestandaardiseerde tests beschikbaar zijn in formaten die compatibel zijn met ondersteunende technologie. Merk op dat veel studenten op de hoogte zijn van de formats waarmee ze kunnen werken. Werk samen aan het opzetten van een omgeving die werkt voor zowel de leerling als de docent.
Een visueel gehandicapte leerling doet een toets in de klas met behulp van een schermlezer

Accommodaties voor slechtziende studenten

Leerlingen met een visuele beperking hebben doorgaans een bepaald gezichtsvermogen, maar kunnen moeite hebben met taken die een fijn visueel onderscheidingsvermogen vereisen, of ze worden moe nadat ze langere tijd op hun gezichtsvermogen hebben vertrouwd. Voor deze studenten raden wij de volgende accommodatie voor visueel gehandicapten aan:

 • Vergrote drukmaterialen: Leerboeken, hand-outs en examens in grotere letters kunnen het lezen en begrijpen aanzienlijk gemakkelijker maken.
 • Aangepaste verlichting en zitplaatsen: Plaats deze leerlingen in delen van het klaslokaal waar de verlichting optimaal is voor hun behoeften en minimaliseer verblinding op hun werkoppervlakken.
 • Gebruik van ondersteunende technologie: Apparaten zoals vergrootglazen of gespecialiseerde software kunnen enorm helpen bij het lezen en schrijven.

Accommodaties voor blinde studenten

Blinde leerlingen hebben andere aanpassingen nodig, omdat ze voor het leren afhankelijk zijn van niet-visuele zintuigen. Deze blinde aanpassingen zijn niet van toepassing op alle studenten, maar richten zich op een ander stel zintuigen. Sommige van deze accommodaties zijn onder meer:

 • Braillemateriaal: Het aanbieden van schoolboeken en hand-outs in braille is essentieel voor leerlingen die met dit systeem lezen. Zorg ervoor dat u contact opneemt met organisaties zoals de American Printing House for the Blind (APH) of Perkins in de VS of de RNIB in Groot-Brittannië voor advies over het verstrekken van brailleleerboeken.
 • Tactiele leermiddelen: Modellen en andere tactiele hulpmiddelen kunnen helpen bij het begrijpen van ruimtelijke en conceptuele informatie. Denk hierbij aan brailleleesregels of brailletoetsenborden zoals de Hable One . Deze hulpmiddelen verhogen de mate van onafhankelijkheid van leerlingen aanzienlijk, omdat ze aantekeningen kunnen maken en volledig kunnen deelnemen aan de klas.
 • Oriëntatie- en mobiliteitstraining: leerlingen helpen veilig en zelfstandig door de schoolomgeving te navigeren.

Naast deze blinde accommodaties adviseren wij om met experts te praten die kunnen helpen bij het optimaal inrichten van het klaslokaal.

Een blinde student leest in braille in de bibliotheek met twee andere ziende vrienden

Aanvullende stappen die u kunt ondernemen

Naast de standaardaanpassingen en -aanpassingen zijn er cruciale, maar vaak over het hoofd geziene stappen die de onderwijservaring van studenten met een visuele beperking aanzienlijk kunnen verbeteren.

 • Het voorlichten van de schoolgemeenschap: Het is belangrijk om klasgenoten en de bredere schoolgemeenschap te informeren over hun rol. Eenvoudige handelingen zoals het vermijden van rommel in klaslokalen en het sluiten van deuren om lawaai te minimaliseren, kunnen een veiligere en gunstiger omgeving creëren voor visueel gehandicapte leerlingen. Het vergroten van het bewustzijn onder leeftijdsgenoten kan een meer inclusieve en empathische sfeer bevorderen.
 • Voortdurende dialoog met de student: Het is essentieel om regelmatig met de student om de tafel te zitten om uitdagingen en mogelijke oplossingen te bespreken. Dit helpt niet alleen bij het aanpakken van problemen zodra deze zich voordoen, maar stelt de student ook in staat een actieve deelnemer te zijn in zijn leerproces.
 • Samenwerking met experts: Verbinding maken met professionals die ervaring hebben met het ondersteunen van visueel gehandicapte studenten kan waardevolle inzichten opleveren. Het aanmoedigen van personeel om deel te nemen aan professionele ontwikkeling gericht op visuele beperkingen kan het vermogen van de school om effectieve ondersteuning te bieden aanzienlijk verbeteren.

Bovendien bevatten deze artikelen van Perkins en Teaching Visually Impaired veel geweldige inzichten over eenvoudige implementaties om het klaslokaal redelijk geschikt te maken voor visueel gehandicapte leerlingen.

Deze stappen, gericht op betrokkenheid van de gemeenschap en voortdurende betrokkenheid, zijn van cruciaal belang voor het creëren van een werkelijk ondersteunende en inclusieve onderwijsomgeving voor leerlingen met een visuele beperking.

Interessante feiten en schattingen

Op basis van het jaarverslag 2018 van de American Printing House for the Blind (APH), dat gebruik maakte van gegevens uit januari 2017, wordt geschat dat er in de Verenigde Staten in onderwijsomgevingen in de Verenigde Staten ongeveer 63.501 kinderen, jongeren en volwassen leerlingen legaal waren. Blind.

‍ Gegevensbron: Jaarverslag 2018: American Printing House for the Blind, Inc. http://www.aph.org/annual-reports .

In 2016 bedroeg het totale aantal niet-geïnstitutionaliseerde individuen in de Verenigde Staten, van alle rassen en etniciteiten en met verschillende opleidingsniveaus, die naar verluidt een visuele handicap hadden, ongeveer 7.675.600, wat neerkomt op ongeveer 2,4% van de bevolking van alle leeftijden. groepen. Concreet waren er in de leeftijdscategorie van 16 tot 75 jaar en ouder ongeveer 7.208.700 personen (2,83%) met een visuele handicap. Hiervan waren 3.946.300 vrouwen, goed voor 3,01% van de vrouwelijke bevolking, en 3.262.300 mannen, goed voor 2,65% van de mannelijke bevolking. Onder de personen van 16 tot 64 jaar hadden ongeveer 4.037.600 (2,0%) een visuele handicap, terwijl dit aantal steeg tot 3.171.100 (6,6%) in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder.

‍ Gegevensbron: Erickson, W., Lee, C., von Schrader, S. (2017). Statistieken over handicaps van de American Community Survey (ACS). Ithaca, NY: Cornell University Yang-Tan Instituut (YTI). Gehaald van de Cornell University Disability Statistics-website: www.disabilitystatistics.org .

In een onderzoek uit 2015 waren 1,02 miljoen mensen in de VS blind en hadden 3,22 miljoen mensen een visuele beperking (VI), terwijl 8,2 miljoen mensen last hadden van VI als gevolg van een ongecorrigeerde brekingsfout. Tegen 2050 zullen deze aantallen naar verwachting verdubbelen, waarbij 2,01 miljoen mensen blind zijn, 6,95 miljoen mensen met VI en een ongecorrigeerde refractieafwijking oploopt tot 16,4 miljoen.

De hoogste aantallen bevonden zich onder niet-Spaanse blanken, vrouwen en oudere volwassenen, die naar verwachting tot 2050 het zwaarst getroffen zullen blijven. Afro-Amerikanen kenden de hoogste prevalentie, maar tegen 2050 zal de hoogste prevalentie van VI verschuiven naar Latijns-Amerikaanse individuen. Er wordt verwacht dat Florida en Hawaï in 2050 de hoogste prevalentie van VI per hoofd van de bevolking zullen hebben, en Mississippi en Louisiana de hoogste mate van blindheid.

‍ Gegevensbron : Varma, R., Vajaranant, TS, Burkemper, B., Wu, S., Torres, M., Hsu, C., Choudhury, F., & McKean-Cowdin, R. (2016). Visuele beperkingen en blindheid bij volwassenen in de Verenigde Staten: demografische en geografische variaties van 2015 tot 2050. JAMA Ophthalmology, 134(7), 802-809. https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2016.1284  

Een visueel gehandicapte man leest in braille met andere studenten in de buurt

FAQ

Welk lesmateriaal wordt gebruikt?

Voor leerlingen met een visuele beperking omvat het lesmateriaal vaak vergroot gedrukt materiaal, brailleteksten, tactiele leermiddelen en digitale inhoud die toegankelijk is via schermlezers. Audiobronnen en gespecialiseerde software voor visuele beperkingen worden ook vaak gebruikt.

Welke technieken en methoden worden gebruikt?

Dit is een vraag die wij veel krijgen als het gaat om accommodatie voor slechtzienden voor studenten. Technieken voor het lesgeven aan visueel gehandicapte leerlingen omvatten gedifferentieerde instructie, het gebruik van ondersteunende technologie en multisensorische leerbenaderingen. Docenten maken vaak gebruik van mondelinge presentaties, praktische activiteiten en adaptieve apparaten om het leerproces te verbeteren.

Hoe zorg je voor inclusiviteit in de klas voor visueel gehandicapte leerlingen?

De inclusiviteit in de klas wordt verzekerd door het bewustzijn onder leeftijdsgenoten over visuele beperkingen, het creëren van een omgeving zonder fysieke barrières en het opnemen van samenwerkingsactiviteiten waarbij alle leerlingen betrokken zijn. Regelmatige interacties tussen leraar en leerling om specifieke behoeften te begrijpen en aan te pakken, zijn ook van cruciaal belang.

Welke rol spelen ouders bij het ondersteunen van de opvoeding van hun visueel gehandicapte kind?

Ouders kunnen het onderwijs van hun kind ondersteunen door een open communicatie met leraren te onderhouden, te pleiten voor noodzakelijke aanpassingen en door een ondersteunende thuisomgeving voor het leren te bieden. Ze kunnen ook helpen door externe bronnen en steungroepen te verkennen en te gebruiken.

Hoe kan technologie visueel gehandicapte leerlingen in de klas verder helpen?

Technologie helpt visueel gehandicapte leerlingen met hulpmiddelen als tekst-naar-spraaksoftware, digitale brailleleesregels en audioboeken. Vooruitgang in de onderwijstechnologie zorgt voortdurend voor nieuwe, innovatieve manieren om leermateriaal toegankelijker en boeiender te maken voor deze studenten.

Uiteindelijk gaat het erom dat dit een gezamenlijk proces is. Samenwerking tussen student, docent en onderwijsinstelling is cruciaal. Er bestaat geen wondermiddel voor de opvang van blinden in de klas; deze is sterk afhankelijk van het individu.

De eerste stap is je bewust zijn van de behoeften en mogelijkheden, en als je zo ver bent gekomen, ben je goed op weg! We hopen dat dit artikel je heeft geholpen. Als je op zoek bent naar antwoorden op meer specifieke vragen, neem dan zeker contact op met ons deskundige team van trainers. We helpen je graag verder.


Labels:
Het dynamische duo: TalkBack en Hable gebruiken voor moeiteloos typen voor blinden

Wat zijn de beste banen voor blinden en slechtzienden?

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.