Cookie settings
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
We use cookies
By clicking "Allow all cookies" you agree to our use of cookies for analytics and marketing purposes. You can change your settings anytime in "Cookie Settings" at the the bottom of the website. More info is available in our Privacy policy page.

Aanpassingen voor slechtziende studenten | Hable One

7
 minutes
Welke redelijke aanpassingen voor slechtziende studenten kunnen onderwijsinstellingen implementeren en hoe kunnen ze dit op een efficiënte manier doen?

Aanpassingen voor slechtziende studenten

In het hedendaagse inclusieve onderwijslandschap is het cruciaal om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van leerlingen met een visuele beperking. Het doel is om gelijke leermogelijkheden te bieden en ervoor te zorgen dat elke student, ongeacht zijn/haar visuele vaardigheden, toegang heeft tot een uitgebreide en boeiende opleiding.

Dit artikel gaat in op de verschillende aanpassingen en veranderingen die in onderwijsomgevingen kunnen worden aangebracht om slechtziende leerlingen te ondersteunen. Onze focus ligt niet alleen op de essentiële zaken, maar ook op innovatieve oplossingen zoals Hable One, wat een revolutie teweegbrengt in de manier waarop slechtziende leerlingen omgaan met technologie.

We richten ons op welke redelijke aanpassingen voor slechtziende studenten door onderwijsinstellingen kunnen worden geïmplementeerd en hoe dit op een efficiënte manier kan worden gedaan.

Zowel docenten, ouders als leerlingen zullen waardevolle inzichten en praktische strategieën vinden om de leerervaring voor mensen met een visuele beperking te verbeteren. Of je nu hulp zoekt bij het creëren van een meer toegankelijke klasomgeving of informatie zoekt over geavanceerde ondersteunende technologie, dit artikel is bedoeld als een uitgebreide bron.

Wat zijn redelijke aanpassingen voor slechtziende studenten?

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van slechtziende leerlingen is het belangrijk om onderscheid te maken tussen wijzigingen en aanpassingen. Aanpassingen zijn een verandering aan de manier waarop een student leert maar waarbij het zelfde geleerd wordt als de andere studenten.  Wijzigingen veranderen wat een student naar verwachting zal leren of de moeilijkheidsgraad van de opdrachten.

Idealiter worden wijzigingen alleen overwogen wanneer de aanpassing onvoldoende is om aan de behoeften van de student te voldoen, omdat ze de onderwijservaring fundamenteel kunnen veranderen.

Hier zijn enkele voorbeelden van wijzigingen die kunnen worden toegepast voor slechtziende studenten:

 • Vereenvoudigde opdrachten: De complexiteit of hoeveelheid werk verminderen zodat deze past bij de capaciteiten van de student.
 • Alternatieve projecten: Het aanbieden van verschillende soorten projecten of beoordelingen die toegankelijker zijn voor de student. Bijvoorbeeld een mondelinge presentatie in plaats van een schriftelijk verslag.
 • Aangepaste beoordelingsschalen: De beoordelingscriteria aanpassen om tegemoet te komen aan de unieke uitdagingen waarmee de student wordt geconfronteerd.

Het is cruciaal om een evenwicht te vinden bij het doorvoeren van wijzigingen. Het doel is ervoor te zorgen dat slechtziende leerlingen niet onnodig worden benadeeld, terwijl tegelijkertijd de integriteit van de onderwijsnormen behouden blijft.

A visually impaired student is presenting a workpaper in a classroom. The student stands at the front, holding a paper, with a white cane

Hoe organiseer je een klaslokaal voor slechtzienden?

Als het gaat om het redelijk inrichten van een klaslokaal voor leerlingen met een visuele beperking, is het essentieel om te begrijpen dat de behoeften aanzienlijk variëren, afhankelijk van het type en de omvang van de beperking. Daarom is onze discussie opgedeeld in drie delen: aanpassingen voor slechtziende studenten, aanpassingen voor blinde studenten en voor beide.

Beginnend met verschillende aanpassingen voor slechtzienden, raden we alle studenten met elk type visuele beperking aan:

 • Verlengde tijd voor toets/opdrachten: Erkennend dat deze studenten mogelijk extra tijd nodig hebben vanwege hun visuele beperking of het medium dat ze gebruiken om met de toets te werken.
 • Gebruik van een schermlezer: Schermleessoftware kan tekst omzetten in spraak of braille, waardoor digitale inhoud toegankelijk wordt.
 • Kopieën van notities: Door vooraf of in een toegankelijk formaat aantekeningen te maken, kunnen studenten de colleges effectiever volgen. Dit stelt studenten ook in staat zich voor te bereiden op de les en indien nodig kunnen ze de inhoud aanpassen voor hun medium.
 • Alternatieve testomgeving: Het aanbieden van een stille en gecontroleerde omgeving kan afleiding verminderen en de concentratie bevorderen. Dit is ook relevant voor andere studenten die misschien worden afgeleid door een brailleleesregel of audioformaat.
 • Toegankelijke bestandsindelingen: Ervoor zorgen dat cursusmateriaal en gestandaardiseerde tests beschikbaar zijn in formaten die compatibel zijn met ondersteunende technologie. Merk op dat veel studenten op de hoogte zijn van de formaten waarmee ze kunnen werken. Werk samen aan het opzetten van een omgeving die geschikt is voor zowel de student als de docent.
A visually impaired student doing a test in the classroom using screen reader

Aanpassingen voor slechtziende studenten

Leerlingen met een visuele beperking hebben doorgaans een zekere mate van zicht, maar kunnen moeite hebben met taken waarvoor een fijne visuele discriminatie vereist is, of ze worden moe nadat ze langere tijd op hun zicht hebben vertrouwd. Voor deze studenten raden we accommodaties voor slechtzienden aan:

 • Vergroot printmateriaal: Studieboeken, hand-outs en examens in grotere letters kunnen het lezen en begrijpen aanzienlijk vergemakkelijken.
 • Aangepaste verlichting en stoelen: Plaats deze leerlingen in ruimtes van de klas waar de verlichting optimaal is afgestemd op hun behoeften en minimaliseer verblinding op hun werkoppervlak.
 • Gebruik van ondersteunende technologie: Apparaten zoals vergrootglazen of gespecialiseerde software kunnen enorm helpen bij het lezen en schrijven.

Aanpassingen voor blinde studenten

Blinde leerlingen hebben een andere set aanpassingen nodig, omdat ze voor hun leren afhankelijk zijn van niet-visuele zintuigen. Deze blinde aanpassingen zijn niet voor alle leerlingen van toepassing, maar richten zich op een ander stel zintuigen. Sommige van deze accommodaties zijn onder andere:

 • Braillemateriaal: Het beschikbaar stellen van studieboeken en handouts in braille is essentieel voor leerlingen die met dit systeem lezen. Zorg ervoor dat je contact opneemt met organisaties zoals de Dedicon, Passend Lezen of Visio en Bartimeus voor advies over het verstrekken van brailleboeken.
 • Tactiele leermiddelen: Modellen en andere tactiele bronnen kunnen helpen bij het begrijpen van ruimtelijke en conceptuele informatie. Denk hierbij aan brailleleesregel of brailletoetsenborden zoals de Hable One. Deze tools verhogen de mate van zelfstandigheid van leerlingen aanzienlijk, omdat ze aantekeningen kunnen maken en volledig kunnen deelnemen aan de klas.
 • Oriëntatie- en mobiliteitstraining: Leerlingen helpen om veilig en onafhankelijk door de schoolomgeving te navigeren.

Naast deze blinde aanpassingen raden we aan om met experts te praten die kunnen helpen om het klaslokaal op een ideale manier in te richten.

A blind student reading in braille in the library with other 2 sighted friends

Aanvullende stappen die je kunt nemen

Naast de standaard aanpassingen en aanpassingen zijn er cruciale maar vaak over het hoofd geziene stappen die de onderwijservaring van studenten met een visuele beperking aanzienlijk kunnen verbeteren.

 • De schoolgemeenschap opleiden: Het is belangrijk om klasgenoten en de bredere schoolgemeenschap te informeren over hun rol. Simpele handelingen zoals het vermijden van rommel in klaslokalen en het sluiten van deuren om lawaai te minimaliseren, kunnen een veiligere en gunstigere omgeving creëren voor slechtziende leerlingen. Bewustmaking van leeftijdsgenoten kan een meer inclusieve en empathische sfeer bevorderen.
 • Doorlopende dialoog met de student: Het is essentieel om regelmatig met de student om de tafel te zitten om uitdagingen en mogelijke oplossingen te bespreken. Dit helpt niet alleen bij het aanpakken van problemen zodra ze zich voordoen, maar stelt de student ook in staat om actief deel te nemen aan hun leerproces.
 • Samenwerking met experts: In contact komen met professionals die ervaring hebben met het ondersteunen van slechtziende studenten kan waardevolle inzichten opleveren. Het aanmoedigen van personeel om zich bezig te houden met professionele ontwikkeling gericht op visuele beperkingen kan het vermogen van de school om effectieve ondersteuning te bieden aanzienlijk verbeteren.

Bovendien zijn deze artikelen van Perkins en Lesgeven aan slechtzienden hebben veel geweldige inzichten over eenvoudige implementaties om de klas redelijk geschikt te maken voor slechtziende leerlingen.

Deze stappen, gericht op betrokkenheid van de gemeenschap en voortdurende betrokkenheid, zijn essentieel voor het creëren van een echt ondersteunende en inclusieve onderwijsomgeving voor leerlingen met een visuele beperking.

Interessante feiten en schattingen

Op basis van het jaarverslag 2018 van de American Printing House for the Blind (APH), waarin gebruik werd gemaakt van gegevens van januari 2017, wordt geschat dat er ongeveer 63.501 kinderen, jongeren en volwassen leerlingen in onderwijsomgevingen in de Verenigde Staten waren die wettelijk blind waren.

Gegevensbron: Jaarverslag 2018: American Printing House for the Blind, Inc. http://www.aph.org/annual-reports .

In 2016 bedroeg het totale aantal niet-geïnstitutionaliseerde personen in de Verenigde Staten, van alle rassen en etniciteiten en met verschillende opleidingsniveaus, van wie werd gemeld dat ze een visuele beperking hadden, ongeveer 7.675.600, wat neerkomt op ongeveer 2,4% van de bevolking in alle leeftijdsgroepen. In het bijzonder waren er in de leeftijdscategorie van 16 tot 75 jaar en ouder ongeveer 7.208.700 personen (2,83%) met een visuele beperking. Hiervan waren 3.946.300 vrouwen, goed voor 3,01% van de vrouwelijke bevolking, en 3.262.300 mannen, goed voor 2,65% van de mannelijke bevolking. Van de personen van 16 tot 64 jaar hadden ongeveer 4.037.600 (2,0%) een visuele beperking, terwijl het aantal steeg tot 3.171.100 (6,6%) in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder.

Gegevensbron: Erickson, W., Lee, C., von Schrader, S. (2017). Statistieken over handicaps van de American Community Survey (ACS). Ithaca, NY: Cornell University Yang-Tan Institute (YTI). Opgehaald van de website van Cornell University Disability Statistics: www.disabilitystatistics.org.

In een onderzoek uit 2015 waren 1,02 miljoen mensen in de VS blind en hadden 3,22 miljoen mensen een visuele beperking (VI), waarvan 8,2 miljoen mensen last hadden van VI als gevolg van een ongecorrigeerde refractiefout. Tegen 2050 zullen deze aantallen naar verwachting verdubbelen, waarbij blindheid 2,01 miljoen bedraagt, VI 6,95 miljoen en VI als gevolg van ongecorrigeerde brekingsfouten stijgt tot 16,4 miljoen.

De hoogste aantallen waren onder niet-Spaanse blanken, vrouwen en oudere volwassenen, die naar verwachting tot 2050 het zwaarst getroffen zullen blijven. Afro-Amerikanen hadden de hoogste prevalentie, maar tegen 2050 zal de hoogste prevalentie van VI verschuiven naar Latijns-Amerikaanse individuen. Florida en Hawaï hebben naar verwachting in 2050 de hoogste prevalentie van VI per hoofd van de bevolking, en Mississippi en Louisiana hebben de hoogste blindheid.

Gegevensbron: Varma, R., Vajaranant, T.S., Burkemper, B., Wu, S., Torres, M., Hsu, C., Choudhury, F., & McKean-Cowdin, R. (2016). Slechthorendheid en blindheid bij volwassenen in de Verenigde Staten: demografische en geografische verschillen tussen 2015 en 2050. JAMA Oogheelkunde, 134 (7), 802-809. https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2016.1284 

A visually impaired man reading in braille with other students around

FAQ

Welk lesmateriaal wordt er gebruikt?

Voor slechtziende leerlingen bevat het lesmateriaal vaak vergroot gedrukt materiaal, brailleteksten, tactiele leermiddelen en digitale inhoud die toegankelijk is via schermlezers. Audiobronnen en gespecialiseerde software voor slechtzienden worden ook vaak gebruikt.

Welke technieken en methoden worden er gebruikt?

Dit is een vraag die we veel krijgen als het gaat om accommodaties voor slechtzienden voor studenten. Technieken voor het onderwijzen van slechtziende leerlingen omvatten gedifferentieerde instructie, het gebruik van ondersteunende technologie en multisensorische leerbenaderingen. Docenten maken vaak gebruik van mondelinge presentaties, praktische activiteiten en adaptieve apparaten om het leren te verbeteren.

Hoe zorg je voor inclusiviteit in de klas voor slechtziende leerlingen?

Inclusiviteit in de klas wordt gewaarborgd door leeftijdsgenoten bewust te maken van visuele beperkingen, een omgeving te creëren die vrij is van fysieke barrières en door samenwerkingsactiviteiten te integreren waarbij alle leerlingen betrokken zijn. Regelmatige interacties tussen leraar en leerling om specifieke behoeften te begrijpen en aan te pakken, zijn ook van cruciaal belang.

Welke rol spelen ouders bij het ondersteunen van de opvoeding van hun slechtziende kind?

Ouders kunnen de opvoeding van hun kind ondersteunen door open te communiceren met leerkrachten, te pleiten voor noodzakelijke aanpassingen en een ondersteunende thuisomgeving te bieden om te leren. Ze kunnen ook helpen door externe bronnen en steungroepen te verkennen en te gebruiken.

Hoe kan technologie slechtziende leerlingen in de klas verder helpen?

Technologie helpt slechtziende leerlingen met hulpmiddelen zoals tekst-naar-spraaksoftware, digitale brailledisplays en audioboeken. De vooruitgang in de onderwijstechnologie zorgt voortdurend voor nieuwe, innovatieve manieren om leermateriaal toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor deze studenten.

Wat uiteindelijk belangrijk is, is dat dit een gezamenlijk proces is. Samenwerking tussen de student, docent en onderwijsinstelling is cruciaal. Er is geen wondermiddel voor blindenhuisvesting in de klas, het is sterk afhankelijk van het individu.

De eerste stap is je bewust zijn van de behoeften en mogelijkheden, en als je zover bent gekomen, ben je goed op weg! We hopen dat dit artikel je heeft geholpen. Als je op zoek bent naar antwoorden op meer specifieke vragen, neem dan zeker contact op met ons deskundige team van trainers en we helpen je graag verder.

As seen in
Buy Hable One now

Order Hable One today and experience the difference.

Buy Hable One
Freek van Welsenis
Freek van Welsenis
CEO, medeoprichter

Hable komt voort uit persoonlijke inspiratie. Met broers en zussen met een beperking, is dit mijn interesse. Ik heb een grote passie voor het toepassen van technologie zodat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan de maatschappij.