Cookie settings
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
We use cookies
By clicking "Allow all cookies" you agree to our use of cookies for analytics and marketing purposes. You can change your settings anytime in "Cookie Settings" at the the bottom of the website. More info is available in our Privacy policy page.
Written by
Ayushman Talwar
Ayushman Talwar

De kracht van het doneren van een Hable One: veranderende levens van slechtzienden

3
 minutes
Als het gaat om doneren aan een goed doel is dat een kans om een aanzienlijke impact te hebben op het leven van iemand anders.

Als het gaat om doneren aan een goed doel, is dat niet alleen een onbaatzuchtige daad, maar ook een kans om een aanzienlijke impact te hebben op het leven van iemand anders.

Een van die activiteiten die aan populariteit wint, is het doneren van een Hable One, een controller voor de smartphone die is ontworpen om slechtzienden te helpen toegang te krijgen tot onderwijs en vacatures via hun smartphone en tablets.

De impact van het doneren van een Hable One is te zien aan de Universiteit van Nigeria, waar verschillende slechtziende studenten het apparaat gratis hebben gekregen via bedrijfssponsoring. De Hable One heeft bewezen een doorbraak te zijn voor deze leerlingen, waardoor ze gemakkelijk kunnen typen.

Blind students in Nigeria sing the Hable one in class

Het apparaat heeft hen geholpen gelijke tred te houden met hun leeftijdsgenoten en heeft hen de onafhankelijkheid gegeven die ze nodig hebben om hun doelen te bereiken. Kijk eens naar wat ze te zeggen hadden: https://www.iamhable.com/experiences  

Bij Hable doen we ook zoveel mogelijk om apparaten te doneren. Dit doen we op een leuke manier door uitdagingen te organiseren waarbij één persoon gratis de Hable One kan winnen! De mogelijkheid om ondersteunende technologie te betalen was een doorbraak voor deze personen die het apparaat hebben gewonnen.

Deze uitdagingen helpen niet alleen mensen die het apparaat nodig hebben, maar vergroten ook het bewustzijn over het belang van ondersteunende technologie voor slechtzienden. Hier zijn enkele getuigenissen van deelnemers van deze uitdagingen: https://www.iamhable.com/experiences

Bedrijfssponsoring is ook een manier waarop Hable meer mensen in nood bereikt. Als je werkt in een groot bedrijf met een afdeling MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen), dan werkt Hable graag met je samen om ervoor te zorgen dat het werk dat we doen terecht komt bij degenen die het het meest nodig hebben.

Wat we anders doen, is dat we rechtstreeks met lokale NGO's samenwerken nadat ze zijn gescreend op geloofwaardigheid. Dankzij deze hechte persoonlijke relaties kunnen we ervoor zorgen dat de apparaten echt de juiste mensen in nood bereiken, waardoor ze toegang krijgen tot onderwijs en banen die voorheen onbereikbaar waren.

{{blog-cta}}

Waarom is het doneren van Hable One een doorbraak?

Voor mensen met een visuele beperking biedt de Hable One een gevoel van onafhankelijkheid en empowerment dat voorheen misschien onbereikbaar was. Met zijn tactiele knoppen en aanpasbare bedieningselementen opent dit apparaat een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden voor slechtzienden, waardoor ze kunnen communiceren met technologie op manieren die ooit onmogelijk waren.

Het is een ongelooflijk gevoel om na te denken over de hernieuwde vrijheid en vreugde die de Hable One kan brengen aan degenen die dat het meest nodig hebben.

Door samen te werken met Hable kunnen bedrijven niet alleen een aanzienlijke impact hebben op het leven van slechtzienden, maar ook hun sociale verantwoordelijkheid vervullen. Neem dan contact op met support@iamhable.com als je geïnteresseerd bent in deze mogelijkheid!

Individuele donaties zijn ook mogelijk, en iedereen kan een Hable One doneren om mensen in nood te helpen. Stuur ons een e-mail en we komen er wel uit!

Door een Hable One te doneren, krijgen slechtzienden niet alleen een hulpmiddel om toegang te krijgen tot onderwijs en kansen op werk, maar krijgen ze ook de onafhankelijkheid die ze nodig hebben om hun doelen te bereiken.

Door een Hable One te doneren, kunnen we een aanzienlijke impact hebben op het leven van degenen die dat het meest nodig hebben, en hen helpen een leven zonder beperkingen te leiden, wat op zijn beurt de economie als geheel ten goede komt.

As seen in
Buy Hable One now

Order Hable One today and experience the difference.

Buy Hable One
Ayushman Talwar
Ayushman Talwar
CEO, medeoprichter

Een gepassioneerde pleitbezorger en innovator op het gebied van toegankelijkheid en ondersteunende technologieën.