Cookie settings
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
We use cookies
By clicking "Allow all cookies" you agree to our use of cookies for analytics and marketing purposes. You can change your settings anytime in "Cookie Settings" at the the bottom of the website. More info is available in our Privacy policy page.

Privacy policy

Laatst bijgewerkt: 01 oktober 2023

Dit privacybeleid (hierna "beleid" genoemd) beschrijft (i) hoe Hable One B.V. (hierna "wij" of "Hable" genoemd) uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, opslaat, deelt en beschermt; en (ii) de regels en uw rechten in dit verband, zoals vastgelegd in de wet.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Als Hable zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en bepalen wij hoe uw gegevens worden gebruikt. Om ons bedrijf uit te voeren en onze diensten te verbeteren, kunnen we echter samenwerken met andere bedrijven, zoals onze partners. Meer informatie over deze bedrijven vindt u in de volgende artikelen van dit beleid.

Informatie over Hable:

Hable One B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,  Nederland
KvK: 78194393

support@iamhable.com

2. Welke persoonlijke gegevens verwerken wij?

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, website of met ons correspondeert, verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens (bijv. naam/achternaam)
 • Financiële gegevens (bijv. factuuradres)
 • Communicatiegegevens (bijv. telefoon, e-mail)
 • Gegevens met betrekking tot de serviceovereenkomst (bijv. huisadres, datum van aankoop en levering)
 • Enquêtegegevens (bijv. uw antwoorden op onderzoeken naar bruikbaarheidstests en gebruikerservaringen)

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u te informeren over onze diensten;
 • om onze services te verbeteren;
 • om uw aankopen van Hable-producten uit te voeren en om uw account te beheren;
 • om direct-marketingactiviteiten uit te voeren;
 • om onze wettelijke verplichtingen na te komen en onszelf te verdedigen in juridische geschillen;
 • onderhandelen met uw verzekeringsmaatschappij over het opnemen van de kosten van het apparaat in uw plan.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens voor de in artikel 4 genoemde perioden. Wij anonimiseren uw persoonlijke gegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn om deze doeleinden te vervullen. Als er sprake is van een dwingende wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel, mogen we uw gegevens niet anonimiseren.

5. With Whom Do We Share Your Personal Data?

Uw persoonlijke gegevens kunnen naar de volgende ontvangers worden verzonden:

 • Jezelf;
 • Onze partners en dienstverleners;
 • Gerechtelijke, administratieve of andere overheidsinstanties.

6. Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

We nemen de gepaste organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Als de gebruiker van het apparaat een kind is, vragen we via e-mail om toestemming van de ouders voordat we persoonlijke gegevens van het kind verwerken, die zijn gebaseerd op toestemming.

7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te dragen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of de verwerking ervan te beperken. Stuur uw verzoeken naar dit e-mailadres: support@iamhable.comWe. Indien nodig kan een identiteitsbewijs worden gevraagd. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst beoordelen. Zoals hierboven vermeld in artikel 5, kunnen onze wettelijke of reglementaire verplichtingen of legitieme belangen ons verhinderen om aan uw verzoek te voldoen.U kunt uw toestemming ook intrekken wanneer de verwerking is gebaseerd op deze wettelijke basis, via het vakje dat u hebt aangeklikt in uw account bij het geven van toestemming.In het geval dat u ontevreden bent over onze behandeling van onze verzoeken, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

8. Wijzigingen in ons privacybeleid

We houden ons privacybeleid voortdurend in de gaten. Alle wijzigingen in dit beleid zullen beschikbaar zijn op onze website.