Cookie settings
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
We use cookies
By clicking "Allow all cookies" you agree to our use of cookies for analytics and marketing purposes. You can change your settings anytime in "Cookie Settings" at the the bottom of the website. More info is available in our Privacy policy page.
Written by
Ayushman Talwar
Ayushman Talwar

The Dynamic Duo: TalkBack en Hable gebruiken voor moeiteloos typen voor blinden

2
 minutes
TalkBack en Hable One gebruiken om de telefoon te laten praten met de persoon die de telefoon of tablet gebruikt, zodat ze weten wat er op het scherm staat.

TalkBack is een tool die mensen helpt die niet zo goed kunnen zien hun Android-telefoon of -tablet te gebruiken. Het zorgt ervoor dat de telefoon of tablet praat met de persoon die de telefoon of tablet gebruikt, zodat ze weten wat er op het scherm staat.

Wanneer iemand Hable met TalkBack gebruikt om iets te lezen, kan hij of zij op verschillende manieren op het scherm bewegen. Ze kunnen sneltoetsen gebruiken om tussen dingen te schakelen, zoals knoppen of afbeeldingen. Ze kunnen ook tussen regels tekst of alinea's schakelen, wat grote stukken tekst zijn.

Er zijn ook twee manieren om dingen te lezen op TalkBack. De eerste manier heet continu lezen. Dat betekent dat TalkBack alles op het scherm blijft lezen, van waar de persoon zich bevindt tot het einde. De tweede manier heet lezen met één regel. Dat betekent dat TalkBack slechts één regel tekst tegelijk leest en dat de persoon omhoog of omlaag kan vegen om de volgende of vorige regel te lezen.

TalkBack heeft ook een aantal speciale functies om mensen te helpen die niet goed kunnen zien. Mensen kunnen de snelheid en het volume van de stem die ze horen wijzigen, en ze kunnen verschillende talen of stemmen kiezen om te gebruiken. Ze kunnen desgewenst ook hun eigen namen maken voor knoppen of afbeeldingen op het scherm.

Dus dat is wat TalkBack doet! Het helpt mensen die niet goed kunnen zien om dingen op hun telefoon of tablet te lezen door de telefoon of tablet met ze te laten praten en hen te laten zien waar ze zijn.

As seen in
Buy Hable One now

Order Hable One today and experience the difference.

Buy Hable One
Ayushman Talwar
Ayushman Talwar
CEO, medeoprichter

Een gepassioneerde pleitbezorger en innovator op het gebied van toegankelijkheid en ondersteunende technologieën.